Over Blauwzuur

Bij Blauwzuur heeft u een compleet creatief team ter beschikking. Indien nodig kunnen andere specialisten bij een project betrokken worden naargelang een opdracht dat vereist.

De kracht van een klein bureau

Wat is dat? Zijn het de korte communicatielijnen tussen de opdrachtgever en ons? Onze persoonlijke betrokkenheid? Of is het de informele sfeer? Ongeacht de reden, feit is dat steeds meer bedrijven en instellingen de voordelen zien in een samenwerking met een klein bureau dat waarbij creativiteit op de eerste plaats staat.

Voor ons is de uitleg voor een samenwerking simpel. Hoe meer lagen er zitten tussen opdrachtgever en ontwerper, des te meer ruis er ontstaat in de communicatie. En dat staat goed werk en het op tijd nakomen van afspraken in de weg. Daarbij zijn wij en u niet gebaat. Vandaar de keuze om klein en daardoor slagvaardig te blijven.

Kwaliteit door bundeling van krachten

De kracht van de samenwerking zit hem in eerste instantie in het overleg tussen ons en u als opdrachtgever. We denken mee, inspireren en vertalen inhoudelijke informatie over het marktgebied of de doelgroep die u aandraagt naar een concept en middelen die uw boodschap communiceren

In sommige gevallen wordt gekeken in hoeverre er freelancers ingeschakeld moeten worden om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen bij de uitvoering van de werkzaamheden. Hiervoor maakt Blauwzuur gebruik van een netwerk van creatieve professionals op gebied van tekst en vormgeving. U als opdrachtgever houdt echter gewoon 1 aanspreekpunt.

vorige pagina