Boekomslagen Wolf Legal Publishers

Wolf Legal Publishers geeft met name boeken uit op het gebied van recht, in de breedste zin van het woord. Het kan variëren van uitgaven over privaatrecht tot een serie boeken over het Joegoslavië tribunaal. Daarnaast worden soms andere series uitgegeven.

De vraag was om een nieuwe herkenbare identiteit te ontwerpen waarbij er uniformiteit onstond in beeld van de omslagen en de weergave van de identiteit van de uitgever.

omslag boek (International) Crime Law omslag boek (International) Crime Law omslag boek HELP serie omslag studyguide omslag boek (International) Crime Law