Kwaliteit door bundeling van krachten

De kracht van de samenwerking zit hem in eerste instantie in het overleg tussen Blauwzuur en de opdrachtgever. De specifiek inhoudelijke informatie over het marktgebied of de doelgroep die de opdrachtgever kan aandragen wordt gecombineerd met aspecten van vormgeving en communicatie door Blauwzuur. Op deze wijze wordt een zo optimaal mogelijk resultaat bereikt om de uit te dragen boodschap te communiceren.

In sommige gevallen wordt gekeken in hoeverre er freelancers ingeschakeld moeten worden om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen bij de uitvoering van de werkzaamheden. Hiervoor maakt Blauwzuur gebruik van een uitgebreid netwerk van onder meer tekstschrijvers, fotografen, illustratoren en site-bouwers. U als opdrachtgever houdt echter gewoon 1 aanspreekpunt.