Verschillende flyers

Het aanbod voor jongeren en kinderen van het Kunstkwartier in Helmond wordt beknopt aangegeven op deze twee flyers. Er wordt verder verwezen naar de site voor uitvoeriger informatie.

voorkant flyer #1 achterkant flyer #1 voorkant flyer #2 achterkant flyer #2