Peerke Donders paviljoen

In Tilburg Noord staat het Peerke Donders paviljoen, een museum voor naastenliefde. Peerke Donders is een weverszoon die geboren werd in 1809 in het huidige Tilburg-Noord. Peerke trad toe tot de Orde der Redemptoristen en werd uitgezonden naar Suriname. Zijn missie was om daar het geloof te prediken en de melaatsen te verzorgen. Tot aan zijn dood verbleef hij op zijn missiepost Batavia. In 1887 overleed hij en werd hij begraven in Suriname. Peerke werd in 1982 zalig verklaard en leeft nog altijd voort in de harten ven vele gelovigen. De vormgeving voor Peerke Donders plaatst oud beeldmateriaal in een moderne setting qua ontwerp.

voorkant flyer achterkant flyer